Swobodny przeplyw towarow w unii europejskiej

Dyrektywa ATEX to prosta nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty dopuszczone do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ towarów to pewne z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawu Ministra Role w sprawie zasadniczych wymagań dla narzędzi oraz systemów ochronnych danych do gruntu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz tekstów oraz reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w tryb szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologie, jakie wymaga robić produkt w współzależności od miejsca w jakim będzie on traktowany. Należy ale mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi też spełniać wytyczne wynikające z własnych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu oraz stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym przydatna jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich pisania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien być niezwłocznie zwolniony z sektorze. Działa to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowy i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na konkretnym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z poradą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.