Strefa zagrozenia wybuchem wikipedia

W pomieszczeniach, w których może przyjść zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, lecz także oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgodność z zarejestrowanymi w niej zasadami jest dziś wymogiem stosowanym do producentów tego standardu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest i obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej czynności, jak i wielkości.

Każdy dom, bez sensu na kontynuowaną działalność, powinien stanowić zaopatrzony nie jedynie w najwłaściwszej kondycje urządzenia koniecznego do prostej pracy, a również dobrze dobrane instalacje odciągowe, które zadbają o bezpieczeństwo oraz zdrowie osób zatrudnionych. Tylko na potrzeby tego modelu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka klasa, jak również trwałość użytych w nich elementów.

Możemy napotkać się na drugie rodzaje poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a dodatkowo maszyny do specjalnych zastosowań, w tym nawet modele do montażu w okapach kuchennych oraz różnego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których występuje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza tym w propozycji są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a też podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

mieszalniki przemysłoweGRUPA WOLFF - Technologie i Urządzenia dla Przemysłu - Integrator ATEX

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a i modele, jakie są przeznaczone do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje bardzo dobrze wydajność oraz jakość użytych przy ich pracy elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w celach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych także pozostałych budują się na życiu centrali wentylacyjnych dobranych do m.in. wilgotności i stanu zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z domu.