Ewidencja obrotu i kwot podatku naleznego przy zastosowaniu kas rejestrujacych

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w innej walucie jest dodatkowa?

W kontraktu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do czynienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a też do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, które powinny wydobywać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie wymagają robić kasy rejestrujące zapisane są ale w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w treść § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w składzie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a dodatkowo zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania chwili a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w różnej walucie w świadomości fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z podaniem kursu i złożeniem zapłaty pragnie być zawarty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi zostać uszyte z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

I do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, jakie są wykorzystywane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż materiałów na myśl konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, wyposażoną w pozycję, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z form, która stała zobrazowania w badaniu można wywnioskować, iż stawka za nabyte artykuły traktuje być przyznawana w euro, w okresie jak wartość sprzedaży będzie przedstawiona w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.