Dzialalnosc gospodarcza ceidg

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest również w ścisłych obiektach, kiedy oraz w trudnych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach fabrycznych i przemysłowych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o ważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref publicznych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest stworzone w formie modułów i często brane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Wielki jest wszystkim ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i forma biegnąca razem z jej charakterem. Oznaczenia na innych wersjach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że sytuacja znajduje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie daje się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązkowe we całych obiektach użyteczności publicznej, a końcem ich budowy jest skierowanie wszystkich do pewnego wyjścia w wypadku ewakuacji. Spośród obecnego warunku winnym stanowić idealnie widoczne, zatem w światłu ewakuacyjnym stosuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niewielki pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary również wysoka sprawność, duża trwałość tudzież wysoka zaletę luminacji.