Bezpieczenstwo bierne klasa 0

Podstawowe warunki pracy stwarzają ryzyko wystąpienia wybuchu, co czyni znacznie wielkie ryzyko dla zdrowia i życia ludzkiego. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia strasznego wypadku, Unia Europejska wcieliła w życie dyrektywy ochrony przeciwwybuchowej dnia 30 czerwca 2003 roku. W dalszej części zaprezentujemy atex case studies.

Czym oczywiście jest atex? Pod tajemniczo brzmiącym pojęciem ATEX z języka francuskiego Atmosphere Ecplosible, mieszczą się dwie bardzo prestiżowe dyrektywy unijne, które mówią ochrony przeciwwybuchowej. Pierwsza z nich istnieje zatem zasada 94/9/WE – ATEX 100a, która działa wymogów wprowadzenia do obrotu aparatury która będzie prowadziła, zabezpieczała i regulowała, która zamierza być zastosowana do celu na zewnątrz przestrzeni zagrożonej wybuchem oraz maszyn oraz stylów kontroli z daniem do operowania w powierzchniach zagrożonych wybuchem.

Producent poprzez wydanie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, że produkt ten robi wszystkie wymagania zabierających się do niego dyrektyw, innymi słowy Nowego Rozwiązania. W celu określenia czy dany towar spełnia oczekiwania dyrektyw Nowego Zachowania a chyba zostać na nim wydany znak CE robiona jest ocena zgodności. Dyrektywy Nowego Podejścia regulują zagrożenia jakie producent musi znaleźć i pozbyć się ich przed wprowadzeniem towaru na plac.

Druga dyrektywa 1999/92/WE – ATEX 137 jest z zmian niezwykle cenna z faktu widzenia pracowników zakładu, w którym potrafią wystąpić strefy zagrożone wybuchem. Jej zasady działają bezpieczeństwa i pomocy zdrowia każdych osób, które składają książkę i zamieszkują w konkretnych strefach.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia atex? Szkolenia ATEX są związane z pomocą przeciwwybuchową i dyrektywą ATEX. Adresowane są do ludzi pracowników, którzy tworzą w dziedzinach zagrożonych wybuchem, włącznie z kadrą menadżerską, kadrą techniczną i kobietami dorosłymi za zaufanie i higienę pracy w walucie. Przeprowadzenie szkolenia jest warunkiem koniecznym do zastosowania, w pierwszym zakresie, zaleceń norm PN-EN 60079-17 dotyczącej wymogów kompetencyjnych dla personelu w dziedzinach Ex. Należy wspomnieć, że szkolenie ATEX nie zastępuje szkolenia z podstawowej pomocy, jakie potrzebuje być wypełnione oddzielnie, warto to wybrać usługi znanej firmy, która ma kompleksowy pakiet szkoleń.